เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7

เชื่อกันว่าบูชาให้ตรงกับบุคคลิก หน้าที่การงาน ลักษณะเฉพาะ เมื่อมีเทพมาคุ้มครองตรงกับที่เราต้องการแล้ว ทุกอย่างผ่านฉลุย ชนะใสๆ ได้มานิ่มๆ เมื่อบูชานับถือท่านเทพเจ้า สิริมงคลเกิด งานยากเป็นง่ายศรัตรูกลายเป็นมิตร เงินมา งานมีโดยมีแต่ละพระองค์พระนามว่าอย่างไรบ้าง ตามด้านล่างนี้เลย​

Daikokuten

นำพาโชค เป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมาความร่ำรวย การเป็นอยู่ที่ดี มั่งมีศรีสุข โดยมีลักณะเด่น ๆ ที่สามารถสังเกตุได้คือ ท่านมักถือค้อนวิเศษ สะพายถุงสมบัติใหญ่ และเหยียบก้อนฟางข้าว ธัญญาหาร ธัญพืช ซึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ และเกษตรกรรม เป็นที่รู้จักแพร่หลายในญี่ปุ่นว่าเป็นพระเจ้าแห่งความมั่งคั่ง การเกษตรกร ธัญญาหารและความมั่งคั่ง ในศตวรรษก่อนหน้านี้เขาถือว่าเป็นนักรบที่เข้มแข็งห้าวหาญ ดังนั้นแล้ว เทพไดโคคุเทนจึงมีอีกฐานะหนึ่ง ในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามเช่นเดียวกัน และการปกป้องและรักษาทรัพย์สมบัติและความดีนั่นเอง​

Ebisu

เทพเหลือกินเหลือใช้ จากญี่ปุ่น ท่านเป็นหนึ่งในบรรดา เทพเจ็ดเซียนแห่งญี่ปุ่น เป็นเทพที่มีภูมิเดิมในประเทศญี่ปุ่นแท้ ๆเป็นโอรสของเทพไดโกกุเทน (เทพแห่งความร่ำรวย) โดยเอบิสุ มีลักษณะสังเกตเด่นๆคือ มักถือปลา คันเบ็ด อยู่ในมือหรือบางครั้งก็ขี่ปลา และใส่หมวกทรงแหลม เป็นเทพการประมง ธุรกิจการค้า

 

โดยการถือปลา (Tai) นั้นหมายถึง โชคลาภ สะเบียงอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือใช้ เทพเอบิซุนิยมเป็นที่เคารพบูชาในหมู่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประมง เช่น ร้านอาหารทะเล สะพานปลา นอกจากนี้ในบรรดาธุรกิจอื่น ๆ ก็นิยมบูชาท่านและประดิษฐานไว้ภายในร้านค้าของตนนิยมตั้งคู่กับ ไดโกกูเท็งเทพแห่งความร่ำรวย โดยเฉพาะใน โอซากะและเมืองในภูมิภาคคันไซ ในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดเทศกาลบูชาประจำปีอยู่หลากหลาย โดยที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือเทศกาล โทกาเอบิซุ

Benzaiten

เบ็นไซเต็ง เป็นหนึ่งในเทพแห่งโชคลาภทั้งเจ็ด และเป็นเทพีแห่งกวี อักษรศาสตร์ นาฏกรรม และดนตรี เชื่อกันว่าผู้ใดนับถือเทวีพระองค์นี้ก็จะพบแสงสว่างแห่งปัญญา ในอดีตเกชะนิยมบูชาเบ็นไซเต็งเพราะเชื่อว่าจะทำให้มีความสามารถเชิงระบำรำฟ้อน ส่วนพวกตีนแมวและพวกย่องเบาเองก็นิยมบูชาเทวีพระองค์นี้เช่นกัน เพราะเชื่อว่าเบ็นไซเต็งจะดลบันดาลให้ภารกิจลุล่วงไปด้วยดี เป็นเทพีแห่งกวี อักษรศาสตร์ นาฏกรรม และดนตรี มักทรงพิณในพระหัตถ์เสมอ เหล่าเกอิชาของญี่ปุ่นนิยมบูชาเพราะเชื่อว่าจะทำให้มีความสามารถรำฟ้อนได้อย่างงดงาม ในบางยุคสมัยผู้คนก็นับถือเทพีองค์นี้เป็นเทพแห่งปัญญาด้วย​

Bisyamonten

เทพองค์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับ คนในเครื่องแบบ หมอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทนาย และอื่นๆ โดยบิชามงเทน เป็นเทพผู้คุ้มกฎ และปกป้องผู้บูชาจากอันตราย และภูตผีปีศาจ สิ่งชั่วร้าน พลังมืด ท่านเป็นเทพแห่งเกียรติยศชื่อเสียง และทรัพย์สมบัติ ว่ากันว่าพระองค์ทรงเป็นเทพที่มั่งคั่งร่ำรวยยิ่งนัก


ทั้งยังสามารถประทานโชคลาภ ๑๐ ประการ และทรัพย์สินเงินทองของมีค่าตามแต่ผู้บูชาจะอธิษฐาน ท่านทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ที่สำคัญและถือหอกไว้ในมือขวาของเขาเพื่อต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้าย


เรามักพบภาพของท่านซึ่งในภาพมักประกอบด้วยกองไฟ และ บิชามงยังเป็นเทพแห่งสงคราม สวมเสื้อเกราะแบบนักรบ ทรงมีพระพักตร์สีฟ้า ถืออาวุธต่างๆ แต่ที่เห็นชัดคือหอกและเจดีย์ หรือบางทีก็ปรากฏในลักษณะที่กำลังเหยียบปีศาจสองตน เทพบิชามงเป็นตัวแทนของคุณงามความดี ความสงบสุข ท่านได้รับการนับถือทั้งจากพวกหมอ ข้าราชการ บุคคลในเครื่องแบบ และมักท่านบูชาเพื่อชื่อเกียรติยศชื่อเสียง การเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ การป้องกันจากสิ่งไม่เป็นมงคล

Fukurokuju

เทพแห่งความสุข ความสำเร็จ สุขภาพดี อายุยืนยาว แห่งญี่ปุ่น ผู้ประทานพรให้มีอายุยืนยาวและหายป่วยไข้ นอกจากนี้ท่านยังดลบันดาลให้มีลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมือง และทำให้ข้าวปลาธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งทำให้ทรัพย์สินเพิ่มทวี ซึ่งก็เป็นเทพแห่งอายุยืนอีกองค์หนึ่งด้วย จุดเด่นอีกสิ่งหนึ่งของท่านคือการใช้ปัญญา

 

โดยเศียรของท่านจะมีความเรียว สูง หน้าผากกว้าง ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ในลักษณะสำคัญของท่านที่กล่าวไปแล้ว ทำให้ท่านทรงเป็นที่นับถือของพวกนักเลงหมากรุก คนทำสวน ตลอดจนพวกพ่อค้าอัญมณีและเครื่องประดับต่าง ๆ ไปถึงผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องการหายจากภัยไข้เจ็บ ด้วยเช่นกัน

 

โดยลักษณะที่สักเกตุได้ของท่านคือ มีหนวดเคราสีขาว ยาว มักถือไม้เท้ากายสิทธิ์ มีศรีษะเรียวยาวหรือบางครั้งจะมีผ้าคลุมเพื่อปิดบังความฉลาดหลักแหลมเอาไว้ ถือไม้เท้ากายสิทธ์และอาจถือสมุดบันทึกอายุขัยของมนุษย์​

Fukurokuju

เทพแห่งความสุข ความสำเร็จ สุขภาพดี อายุยืนยาว แห่งญี่ปุ่น ผู้ประทานพรให้มีอายุยืนยาวและหายป่วยไข้ นอกจากนี้ท่านยังดลบันดาลให้มีลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมือง และทำให้ข้าวปลาธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งทำให้ทรัพย์สินเพิ่มทวี ซึ่งก็เป็นเทพแห่งอายุยืนอีกองค์หนึ่งด้วย

 

จุดเด่นอีกสิ่งหนึ่งของท่านคือการใช้ปัญญา โดยเศียรของท่านจะมีความเรียว สูง หน้าผากกว้าง ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ในลักษณะสำคัญของท่านที่กล่าวไปแล้ว ทำให้ท่านทรงเป็นที่นับถือของพวกนักเลงหมากรุก คนทำสวน ตลอดจนพวกพ่อค้าอัญมณีและเครื่องประดับต่างๆ ไปถึงผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องการหายจากภัยไข้เจ็บ ด้วยเช่นกัน โดยลักษณะที่สักเกตุได้ของท่านคือ มีหนวดเคราสีขาว ยาว มักถือไม้เท้ากายสิทธิ์ มีศรีษะเรียวยาวหรือบางครั้งจะมีผ้าคลุมเพื่อปิดบังความฉลาดหลักแหลมเอาไว้ ถือไม้เท้ากายสิทธ์และอาจถือสมุดบันทึกอายุขัยของมนุษย์​

Jurojin

เทพแห่ง สุขภาพดีโดยตรง อายุยืน หายเจ็บป่วย หายไข้ Long-Life มักมีสัตว์มงคล เช่น นกกระเรียน หรือกวาง เต่าอยู่ใกล้ๆ สัตว์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวแทนของความมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนทั้งสิ้น มักถือพัดวิเศษ พัดสิ่งดีเข้ามา พัดพลังชั่วร้ายไม่เป็นมงคลออกไป


ว่ากันว่าเทพ Jurojin เป็นเทพอีกองค์หนึ่งใน 7 เซียนญี่ปุ่น ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ โดยมี Fukurokuju เป็นบิดา โดยลักษณะที่สักเกตุได้ของท่านคือ มีหนวดเคราสีขาว ยาว มักถือไม้เท้ากายสิทธิ์ อาจถือสมุดบันทึกอายุขัยของมนุษย์ และมีมักมีสัตว์มงคล เช่น นกกระเรียน หรือกวาง เต่าอยู่ใกล้ๆ สัตว์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวแทนของความมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนทั้งสิ้น